Gegevensbeschermingsregels

Gegevensbeschermingsregels van Schöffel Sportbekleidung GmbH (hierna ook "Schöffel", "wij" of "ons" genoemd) (geldig vanaf 01-07-2022)

Met deze privacyverklaring willen wij alle bezoekers van onze website op transparante wijze informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken en u informeren over de rechten waarop u aanspraak kunt maken.

In principe is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Indien u echter via onze website gebruik maakt van diensten van ons bedrijf, kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk worden.

De gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze website bezoekt of de persoonsgegevens die u invoert wanneer u gebruik maakt van onze diensten, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor die verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming voor het noodzakelijke doel van de verwerking.

Als verantwoordelijke onderneming voor de verwerking hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo hoog mogelijk beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van SSL- of TLS-encryptie en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Wij willen er echter op wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidsgaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

A. Verantwoordelijke / Uw rechten

Verantwoordelijk voor de exploitatie van de website van Schöffel(www.schoeffel.de; www.schoeffel.com), alsmede voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is.

A. 1. Uw rechten

 • Het recht van inzage (lid art. 15 AVG)
 • Het recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Het recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)
 • Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Het recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG i.c.m. § 19 BDSG)
 • Het recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming (art. 7, lid 3, AVG)

B. Verzameling van algemene toegangsinformatie

Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch serverlogbestanden geregistreerd die uw browser aan ons doorgeeft. Dat zijn:

 • verzoek (bestandsnaam van het opgevraagde bestand)
 • browsertype/versie (bijv: Internet Explorer 6.0)
 • browsertaal (bijv.: Nederlands)
 • gebruikt besturingssysteem (bijv: Windows XP)
 • interne resolutie van het browservenster beeldschermresolutie
 • JavaScript-activering, Java aan/uit, Cookies aan/uit
 • kleurdiepte
 • verwijzende URL (de eerder bezochte pagina)
 • IP-adres - wordt onmiddellijk geanonimiseerd en na verwerking weer gewist
 • tijdstip van toegang
 • aantal muisklikken.

Wij willen erop wijzen dat deze gegevens niet aan een bepaalde persoon kunnen worden toegewezen. Wij gebruiken deze technische toegangsinformatie uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • om de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van onze websites te verbeteren,
 • om technische problemen op onze website in een vroeg stadium op te sporen,
 • om de content van onze website correct af te leveren,
 • en om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval.

Deze gegevens worden maximaal 7 dagen bewaard als technische voorzorgsmaatregel om de gegevensverwerkingssystemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

C. Doel van de verwerking van persoonsgegevens / ontvangers

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die op deze informatiepagina over de gegevensbescherming worden uiteengezet. Op onze website bestaan de volgende invoerschermen voor het verzamelen van persoonsgegevens:

C. 1. Nieuwsbrief

Via onze website kunt u regelmatig gratis e-mailnieuwsbrieven ontvangen, waarmee wij u informeren over onze producten, aanbiedingen, blogberichten en nieuws uit de wereld van Schöffel. De onderwerpen en producten waarvoor reclame wordt gemaakt, worden in de toestemmingsverklaring genoemd. Voor de aanmelding moet de volgende informatie door u worden verstrekt:

 • E-mailadres (verplicht veld)
 • Geslacht (verplicht veld)

De bovenstaande verplichte velden worden verzameld om u relevante, gepersonaliseerde inhoud te kunnen aanbieden. Door u in te schrijven, bevestigt u bovendien dat u minstens 16 jaar oud bent.

Wij willen erop wijzen dat wij bij het verzenden van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Daartoe bevatten de nieuwsbrieven zogenaamde "web beacons" of "tracking pixels", die worden opgeroepen wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Voor de evaluaties koppelen wij de onder B genoemde gegevens (browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, naam van de eerder bezochte website, IP-adres/hostnaam van uw apparaat, datum en tijd van de serveraanvraag) en de web beacons aan uw e-mailadres en een individuele ID. Links in de nieuwsbrief bevatten ook deze ID. Met deze gegevens kunnen wij vaststellen of en wanneer u de nieuwsbrief hebt geopend en op welke links in de nieuwsbrief is geklikt. Dit dient om onze nieuwsbrief te optimaliseren en statistisch te evalueren.

Om gebruikersgegevens voor onze e-mailnieuwsbrief te verzenden en te verzamelen, gebruiken wij de dienst Salesforce (salesforce.com Germany GmbH, een dochteronderneming van salesforce.com inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, VS, zie D.13). Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, worden de gegevens die u tijdens de registratie verstrekt, overgedragen aan Salesforce en daar verwerkt.

Duur van de opslag

U kunt uw toestemming voor de opslag, verwerking en analyse van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief vindt u een link daarvoor. Bovendien kunt u ons te allen tijde per e-mail op de hoogte brengen van uw desbetreffende wens aan mail@schoeffel.com. Wij slaan uw aanmeldingsgegevens zonder dubbele opt-in gedurende één maand op.Nadat u zich heeft afgemeld, zult u geen e-mailnieuwsbrieven meer ontvangen (behalve een herinnering over uw afmelding). Als uw e-mailadres om andere redenen door ons moet worden verwerkt, wordt uw e-mailadres geblokkeerd voor de verzending van de e-mailnieuwsbrief.

C.1.1.

Informatie over de nieuwsbrief  
Verder is alle onder punt C.1 genoemde niet-toolspecifieke informatie van toepassing op de verkoopnieuwsbrief.  
Voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van Brevo (SendinBlue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, een dochteronderneming van SendinBlue SAS, 55 rue d'Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk). Brevo stelt ons in staat onze relaties te informeren over het laatste nieuws, bedrijfsinformatie en aanbiedingen.   
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden de tijdens de inschrijving verstrekte gegevens doorgegeven aan Brevo en daar verwerkt.  
De verwerking van uw gegevens in Brevo is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. a) EU-DSGVO.  
Verdere details over het privacybeleid van Brevo vindt u hier: Privacy Policy Personal Data Protection - Brevo 

C.2. Contactformulier

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Dit zijn de volgende gegevens:

 • reden voor uw aanvraag
 • uw aanhef
 • uw naam
 • uw land
 • uw e-mailadres
 • uw bericht
 • eventueel uw telefoonnummer

Bovendien slaan wij het tijdstip van contact op om uw vraag te kunnen relateren aan de producten, prijzen en andere content die op dat moment van toepassing zijn. Als onderdeel van het verzendproces zal voor de verwerking van de gegevens naar uw toestemming worden gevraagd en naar deze privacyverklaring worden verwezen.

De bovenstaande gegevens worden ook verwerkt door onze dienstverlener Salesforce Inc. (The Landmark @One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS) in Europese datacentra, indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Doorgifte van uw gegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Toegang tot resp. verwerking van de gegevens in de VS kan niet worden uitgesloten. Wij hebben met Salesforce een overeenkomst voor de overdracht van gegevens gesloten om de bestellingen te kunnen verwerken. Bovendien is Salesforce wettelijk gebonden via de standaard contractuele clausules, data-processing-addendum.pdf (salesforce.com). Raadpleeg de Privacyverklaring van de firma Salesforce Inc. voor meer informatie, zie F. 10.

Duur van de opslag

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de door de gebruiker gevraagde diensten te verlenen of voor de doeleinden die in dit document staan vermeld.

 

C.3. Klantaccount/registratie/bestelprocedure

 • uw voornaam,
 • uw achternaam en
 • uw e-mailadres.

Afhankelijk van het geval en het proces worden verdere gegevens uitdrukkelijk door u aan ons verstrekt en door ons verwerkt. Dit is algemene contactinformatie, zoals

 • uw adres (optioneel zonder bestelling),
 • uw telefoonnummer (optioneel) en
 • uw geboortedatum (optioneel) 

en informatie die wij nodig hebben om uw bestelling in de online winkel te verwerken, zoals

 • uw bestelde producten,
 • uw factuurgegevens,
 • uw factuuradres,
 • uw afleveradres,
 • uw betalingsgegevens, zoals creditcards, bankgegevens, betaalmethoden,
 • eventuele correspondentie met onze klantenservice,

alsmede informatie die uitdrukkelijk door u wordt verstrekt, zoals

 • uw verlanglijstjes en
 • uw persoonlijk profiel.

Het is verplicht uw echte naam te gebruiken; gebruik van een pseudoniem is niet mogelijk. Bovendien worden uw IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie verwerkt op het moment van registratie.

De mogelijkheid van een klantaccount en andere functies in onze online-shop worden geboden door de winkelsoftware van onze dienstverlener (EVEN ON SUNDAY GmbHNetter Platz 4 / D-49090 Osnabrück, Duitsland) .

Met het oog op de uitvoering van het contract geven wij uw gegevens ook door aan de transportonderneming die belast is met de levering, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

Duur van de opslag
Op grond van dwingende commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van maximaal tien jaar te bewaren.

C 3.1

Voorraadverkoop   
Voor deelname aan de magazijnverkoop geldt het proces van het aanmaken van een klantenrekening, zie C.3.   
De omvang van de verwerkte gegevens, de overdracht van de gegevens en de duur van de opslag worden genomen in overeenstemming met punt C.3.   

Doorgifte van uw gegevens aan een derde land of een internationale organisatie  

Toegang tot of verwerking van gegevens in de VS kan niet worden uitgesloten. Voor de overdracht van gegevens hebben wij met Salesforce een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Bovendien is Salesforce juridisch gebonden via de standaard contractuele clausules, 
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) data-processing-addendum.pdf (salesforce.com). Zie het privacybeleid van Salesforce Inc. voor meer informatie, zie F. 10. 

C. 4. Sollicitatiedocumenten

Indien u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op het verzamelen, verwerken of gebruiken ervan voor het nemen van een beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding en het uitvoeren van een sollicitatieprocedure voor de toewijzing van een baan. Dit zijn de volgende gegevens:

 • uw naam,
 • uw adres,
 • uw e-mailadres,
 • uw telefoonnummer,
 • uw sollicitatiefoto,
 • uw cv,
 • uw brief en
 • uw kwalificatiegegevens: getuigschriften, certificaten, overige bewijzen.

De sollicitatiedocumenten die u ons toestuurt, worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: het verzamelen, verwerken of gebruiken met het oog op het nemen van een beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding en het uitvoeren van een sollicitatieprocedure voor de toewijzing van een baan.

Doorgifte van uw gegevens

Voor de doorgifte van gegevens aan de dienstverlener hebben wij de vereiste overeenkomst voor een opdrachtverwerking gesloten in overeenstemming met art. 28 AVG.

 

Duur van de opslag
Wij bewaren uw gegevens slechts totdat het precontractuele doel is bereikt en er geen andere wettelijke bewaringsplichten zijn, maar de gegevens worden uiterlijk 6 maanden na afwijzing gewist. Uw gegevens die moeten worden bewaard, worden voor de duur van de bewaarperiode geblokkeerd. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te blijven opslaan en gebruiken voor andere relevante vacatures, zullen wij uw gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt, maar niet langer dan 12 maanden.

C. 5. Recensies

Met de productrecensiefunctie kunt u openbare recensies plaatsen in onze online-shop. Uw recensie zal worden gepubliceerd met uw voornaam en verkorte achternaam bij het bericht (bijv: Anna M.). De volgende gegevens worden daarbij verwerkt:

 • recensie
 • recensie product relatie
 • datum/tijd
 • IP-adres
 • naam, voornaam, e-mailadres van de gebruiker, profielfoto gebruiker van Gravatar (optioneel), cookie voor gebruikersgegevens om commentaar bij dezelfde gebruiker op te slaan (optioneel)
 • maat- en gewichtsspecificaties (optioneel)

Wanneer gebruikers recensies achterlaten, kunnen hun IP-adressen gedurende 7 dagen worden opgeslagen op basis van legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat onwettige inhoud wordt achtergelaten in recensies (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.).

Bovendien behouden wij ons het recht voor om op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f AVG, de gegevens van de gebruiker te verwerken met het oog op spamdetectie.

Duur van de opslag
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het artikel bestaat of door ons wordt verwijderd. De recensies blijven behouden. U hebt de mogelijkheid om te allen tijde in verzoek in te dienen om uw gegevens te laten verwijderen. Neem contact met ons op via e-mail (mail@schoeffel.com). In dat geval worden uw opmerkingen en alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen, verwijderd.

 • voor- en achternaam (optioneel)
 • bedrijf/positie (optioneel)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer (optioneel)
 • sporttype (optioneel)

Voor het opvragen van informatiemateriaal is geen echte naam vereist, de invoer van een anonieme benaming is toegestaan. Bovendien slaan wij uw IP-adres en het tijdstip van het verzoek op.

De gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om u onze diensten aan te bieden en deze voortdurend te verbeteren.

Bovengenoemde gegevens worden verwerkt door onze dienstverlener Salesforce Inc. (The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS) in Europese datacentra.


Doorgifte van uw gegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Toegang tot resp. verwerking van de gegevens in de VS kan niet worden uitgesloten. Wij hebben met Salesforce een overeenkomst voor de overdracht van gegevens gesloten om de bestellingen te kunnen verwerken. Bovendien is Salesforce wettelijk gebonden via de standaard contractuele clausules, data-processing-addendum.pdf (salesforce.com). Raadpleeg de Privacyverklaring van de firma Salesforce Inc. voor meer informatie, zie F. 10.

Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het aanvraagformulier is dit het geval wanneer de desbetreffende interactie met de gebruiker is beëindigd. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als u per e-mail contact met ons opneemt via mail@schoeffel.com, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in het kader van uw aanvraag zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

C. 7. Promotionele prijsvragen

Voor het uitvoeren van promotionele prijsvragen verwerken wij persoonsgegevens van de deelnemers.Afhankelijk van het type promotionele prijsvraag moeten een geldig e-mailadres, voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht worden opgegeven. In individuele gevallen moet ook een telefoonnummer worden opgegeven indien contact op korte termijn noodzakelijk is. Als de prijzen per post of pakketdienst worden verzonden, zullen wij ook om uw postadres vragen om de prijzen te kunnen verzenden. Wij verzamelen deze gegevens om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname en om de winnaars te bepalen en per e-mail te informeren. Indien u deze gegevens niet aan ons doorgeeft, kunt u niet deelnemen aan de prijsvraag en kunnen wij geen contact met u opnemen wanneer u een prijs wint. Uw adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van prijzen. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk de prijs per post te verzenden.

In beginsel worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de desbetreffende prijsvraag of voor de verzending van de prijzen en er op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming een recht bestaat om de gegevens bekend te maken. Als wij partnerbedrijven of dienstverleners bij de uitvoering betrekken of gezamenlijk met hen acties uitvoeren, sluiten wij de nodige overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtverwerking overeenkomstig artikel 28 AVG of de gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomstig artikel 26 AVG.

Indien wij prijsvragen met partners organiseren of de betreffende samenwerkingspartner, die de prijzen ter beschikking stelt, de verzending onder eigen verantwoordelijkheid regelt, worden persoonsgegevens zoals de adresgegevens voor dit doel aan de betreffende samenwerkingspartner doorgegeven.

 Tenzij u zich naast en onafhankelijk van deelname aan de prijsvraag hebt ingeschreven voor onze nieuwsbriefdienst of ons daarvoor anderszins uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens niet gebruikt voor reclamemaatregelen. Indien u hiermee hebt ingestemd, kunt u uw toestemming voor de toekomst te allen tijde informeel intrekken voor de verstrekte contactgegevens.

Meer informatie vindt u in de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende prijsvraag.

De persoonsgegevens worden verwerkt door onze dienstverlener Salesforce Inc. (The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS) in Europese datacentra.

Doorgifte van uw gegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Toegang tot resp. verwerking van de gegevens in de VS kan niet worden uitgesloten. Wij hebben met Salesforce een overeenkomst voor de overdracht van gegevens gesloten om de bestellingen te kunnen verwerken. Bovendien is Salesforce wettelijk gebonden via de standaard contractuele clausules, data-processing-addendum.pdf (salesforce.com). Raadpleeg de privacyverklaring van Salesforce Inc. voor meer informatie, zie F. 10.

Duur van de opslag De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel (deelname aan een prijsvraag) waarvoor ze zijn verzameld. De gegevens die nodig zijn voor de duur van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn worden bewaard. U hebt de mogelijkheid om te allen tijde een verzoek in te dienen om uw gegevens te laten verwijderen. Hiervoor neemt u contact met ons op via e-mail(mail@schoeffel.com). In dat geval worden uw opmerkingen en alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen, verwijderd. Als de prijsvraag op dat moment nog niet beëindigd is, is verdere deelname niet meer mogelijk.

C. 9. loyaliteitsprogramma   

In de online shop van Schöffel hebt u de mogelijkheid om u aan te melden voor het loyaliteitsprogramma.   
Om deel te nemen, moet u een klantenaccount aanmaken. Daarbij worden persoonlijke registratiegegevens opgeslagen, zie C.3. Daarnaast worden persoonlijke gegevens verzameld ten behoeve van het loyaliteitsprogramma.    

 • persoonlijke score   
 • persoonlijk huidig niveau    
 • persoonlijke prijzen,   

evenals inhoudelijke informatie over deelname aan het programma.   

In het kader van het loyaliteitsprogramma dient het klantenaccount om alle relevante gegevens transparant op één plaats te presenteren, zodat u uw individuele score onafhankelijk kunt bekijken. Het verzamelen van de bovengenoemde persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het loyaliteitsprogramma, omdat de vormgeving van de voordelen betrekking heeft op individueel koopgedrag en engagement.  
De hierboven vermelde gegevens worden verwerkt bij onze serviceprovider Salesforce Inc. (The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA) in Europese datacenters.  
De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter A DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Doorgifte van uw gegevens aan een derde land of internationale organisatie  
Toegang tot of verwerking van de gegevens in de VS kan niet worden uitgesloten. Voor de verwerking van de gegevens hebben we met Salesforce een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Daarnaast is Salesforce wettelijk gebonden via de standaard contractuele clausules, data-processing-addendum.pdf (salesforce.com). Raadpleeg het Datenschutzerklärung van Salesforce Inc. voor meer informatie, zie F. 10. 

Duur van opslag  
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (deelname aan het loyaliteitsprogramma). De gegevens die nodig zijn voor de duur van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn worden bewaard.  
U hebt te allen tijde de mogelijkheid om de verwijdering van uw gegevens aan te vragen. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail (mail@schoeffel.com). In dat geval worden alle opgeslagen persoonlijke gegevens gewist. Als je op dat moment nog een tegoed hebt in het loyaliteitsprogramma, kan dit niet meer worden ingewisseld.

D. Betalingsdiensten

Afhankelijk van de betalingswijze die u in het bestelproces kiest, geven wij de daarvoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons is belast of aan de gekozen betalingsdienst.

In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband is het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

D. 1. Betaling

Bij betaling via PayPal worden uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").Voor meer informatie over gegevensbescherming raadpleegt u de privacyverklaring https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

D. 1.2. Amazon Pay

Indien de betalingsmethode "Amazon Pay" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij uw gegevens die tijdens het bestelproces zijn verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling doorgeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de verwerking van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Amazon Payments vindt u op het onderstaande webadres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600


D. 1.3. Betaling met creditcard

Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, worden de gegevens die u invoert gecodeerd en rechtstreeks doorgegeven aan het systeem van onze betalingsdienstaanbieder ConCardis GmbH (Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Duitsland).Meer informatie over gegevensbescherming bij ConCardis GmbH vindt u hier http://www.concardis.com/datenschutz.

D. 1.4. iDEAL

iDEAL is een standaard betaalmiddel voor onze Nederlandse klanten. Met iDEAL wordt u direct doorgeleid naar de betaalpagina van uw bank en kunt u daar uw betaling afhandelen. Om deze betaalmethode te gebruiken, moet u een rekening hebben bij een van de deelnemende banken.

Meer informatie over de gegevensbescherming vindt u hier: https://www.ideal.nl/en/disclaimer-privacy-statement/

D. 1.5. Aankoop op rekening

Bij een aankoop op rekening in de Schöffel online-shop geven wij uw gegevens (naam, adres, of u een nieuwe of bestaande klant bent, het bedrag van uw bestelling en eventueel uw geboortedatum) door aan CommDoo GmbH, Dahlener Str. 570, 41239 Mönchengladbach, Duitsland, met het oog op de controle van uw kredietwaardigheid, het verkrijgen van informatie voor de beoordeling van het risico van wanbetaling op basis van mathematisch-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens en de controle van uw adres (controle van de leverbaarheid).

Als het resultaat van de kredietcheck (de zogenaamde scorewaarde) negatief is, krijgt u alleen de betaalmethoden te zien waarvoor Schöffel geen financieel risico loopt. Voor de overdracht van de gegevens hebben wij met CommDoo GmbH een overeenkomst voor de verwerking van opdrachten gesloten. Bovendien is CommDoo wettelijk gebonden via de standaard contractuele clausules.

E. Cookies

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een website-server naar uw harde schijf worden overgebracht. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens over uw computer en uw verbinding met het internet, zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen op een computer af te leveren. De informatie in cookies stelt ons in staat uw navigatie te vergemakkelijken en de correcte weergave van onze webpagina's mogelijk te maken. In geen geval zullen de door ons verzamelde gegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven of aan persoonsgegevens worden gekoppeld. Natuurlijk kunt u onze website ook bekijken zonder cookies. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te aanvaarden. U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment via de instellingen van uw browser uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Bovendien kunt u de meeste cookies beheren via de website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices of http://www.aboutads.info/choices/#completed. Wij wijzen u erop dat afzonderlijke functies, zoals de winkelwagenfunctie, niet werken als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

F. Analytische tools, remarketing en targeting

F. 1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (hierna "Google" genoemd). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn in bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor betreffende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is:Browser add-on om Google Analytics uit te schakelen

U kunt het privacybeleid van de dienst hier bekijken https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de

 

Als aanvulling op of als alternatief voor de browser add-on, kunt u de tracking door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst verhinderen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft. U kunt uw cookievoorkeuren op onze website instellen in de footer onder "Privacy-instellingen".

F. 2. Google Ads verbeterde conversion tracking

Deze website maakt gebruik van Google conversion tracking. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie die door Google is geplaatst, zal Google Ads een cookie op uw computer plaatsen. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van Ads-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Ads-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen. Bovendien wordt het e-mailadres overeenkomstig de gegevensbescherming anoniem aan Google doorgegeven om advertenties op basis van interesses weer te geven.   Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u het plaatsen van een hiervoor vereiste cookie weigeren - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitschakelt of door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleleadservices.com" worden geblokkeerd. Let wel dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden geregistreerd. Als u al uw cookies in de browser hebt gewist, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen. U kunt uw cookievoorkeuren op onze website instellen in de footer onder "Privacy-instellingen".

F. 3. Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om websitebezoekers advertenties te tonen binnen het advertentienetwerk van Google die gebaseerd zijn op hun interesses. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogenaamde cookie opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen bij een bezoek aan websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die verband houden met inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google. Volgens eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonsgegevens.

Indien u toch geen gebruik wenst te maken van de Google remarketingfunctie, kunt u deze deactiveren door de overeenkomstige instellingen te wijzigen op https://www.google.com/settings/ads. U kunt ook het gebruik van cookies voor reclame op basis van interesses via internet based advertising uitschakelen door de instructies te volgen op https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

F. 4. Facebook-pixel/aangepaste doelgroepen

Deze website maakt gebruik van de "bezoekersactie-pixel" van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") om conversies binnen onze website te meten. Zo kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd, nadat die door op een Facebook-advertentie te klikken, naar de website van de aanbieder zijn doorgestuurd. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van de Facebook-reclames te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclame-uitingen te optimaliseren.

De ingezamelde gegevens zijn voor ons anoniem, hiermee kunnen wij dus niet de identiteit van de gebruikers vaststellen. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook weer te geven. Bovendien kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen. Toestemming voor het gebruik van de bezoekersactie-pixel kan alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, dient u uw ouders of voogden om toestemming te vragen.

Klik hier als u uw toestemming wilt intrekken https://www.facebook.com/ads/preferences/entry_product=ad_settings_screen. U kunt uw cookievoorkeuren op onze website instellen in de footer onder "Privacy-instellingen".

F. 5. Facebook Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroep" van Facebook Inc ("Facebook"). Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties op Facebook ("Facebook Ads") weer te geven aan bezoekers van deze website. Hiervoor is op deze website de remarketingtag van Facebook toegepast. Via deze tag wordt bij bezoek aan de website een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u deze website hebt bezocht en Facebook slaat deze informatie op in uw persoonlijke gebruikersaccount van Facebook.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, alsmede over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als alternatief kunt u de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroep" deactiveren op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet aangemeld zijn bij Facebook om dit te doen.

F. 6. Criteo Retargeting-Technologie

Deze website maakt gebruik van internet retargeting-technologie. Daarmee is het mogelijk om met reclame die internetgebruikers aan te spreken die al belangstelling hebben voor onze online-shop en onze producten. Uit studies weten we dat het tonen van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo'n persoonlijke referentie heeft. Bij retargeting wordt het reclamemateriaal weergegeven op basis van een cookiegebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag. Uiteraard worden ook in dit geval geen persoonsgegevens opgeslagen, en het spreekt vanzelf dat het gebruik van retargeting-technologie gebeurt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Opt-out-link voor genoemde dienstverlener https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/  U kunt het privacybeleid van de dienst hier bekijken https://www.criteo.com/de/privacy/

F. 7. Pinterest retargeting-technologie

Deze website maakt gebruik van de Pinterest retargeting-functie van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland). Via de Pinterest-tag (pixel) wordt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Pinterest Europe Limited en Schöffel informatie over het gebruik (bijv. informatie over bekeken items) verzameld en doorgegeven aan Pinterest Europe Limited. Voor de verdere verwerking van de gegevens die naar Pinterest Europe Limited worden verstuurd, is uitsluitend Pinterest Europe Limited verantwoordelijk krachtens de wet op de gegevensbescherming. Deze informatie die naar Pinterest Europe Limited is verstuurd, kan aan u worden toegewezen met behulp van verdere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft opgeslagen, bijv. vanwege uw account op het sociale netwerk "Pinterest". Op basis van de informatie die via de pixel wordt verzameld, kunnen op interesses gebaseerde advertenties op uw Pinterest-account worden weergegeven (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan ook door Pinterest Europe Limited worden samengevoegd en de samengevoegde informatie kan door Pinterest Europe Limited worden gebruikt voor haar eigen reclamedoeleinden en voor de reclamedoeleinden van derden. Pinterest Europe Limited kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en kan deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met uw gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", zodat bij Pinterest Europe Limited een profiel over u kan worden opgeslagen. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Als u geen gebruik wenst te maken van de remarketingfunctie van Pinterest, kunt u deze in principe uitschakelen door de betreffende instellingen te wijzigen onderhttps://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u hier:https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

F. 8. LinkedIn conversion tracking

Deze website maakt gebruik van de analyse- en conversion tracking-technologie van het LinkedIn-platform. Daarbij worden de onder C genoemde gegevens doorgegeven wanneer de website wordt geopend.De hierboven genoemde technologie van LinkedIn kan worden gebruikt om u relevantere advertenties te tonen op basis van uw interesses of om het gebruikersgedrag van onze advertenties te analyseren. Wij ontvangen ook geaggregeerde en anonieme rapporten van LinkedIn over advertentie-activiteit en informatie over hoe u omgaat met onze website. Het verzamelen van de gegevens is gebaseerd op hun actieve toestemming via de cookiebanner artikel 6, lid 1, punt a, AVG. Uw gegevens worden doorgestuurd naar LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Wij weten niet en kunnen niet beïnvloeden of uw persoonsgegevens aan andere ontvangers zullen worden doorgegeven.Wij zijn er niet van op de hoogte, en hebben er ook geen invloed op, of en hoe lang LinkedIn uw persoonsgegevens verwerkt.

Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn Corporation vindt u hier:https://de.linkedin.com/legal/privacy-policyopt-out-link voor de genoemde dienstverlener https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out  

F. 9. Hotjar

Wij gebruiken Hotjar op onze website, een zogenaamde webanalysedienst. De beheersmaatschappij van de Hotjar-component is Hotjar Ltd. Hotjar Ltd is een Europese onderneming met zetel in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa). Het gebruik is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

De informatie wordt doorgestuurd naar de Hotjar-servers in Ierland en daar opgeslagen. De volgende informatie wordt verzameld door het gebruik van Hotjar:

 • het IP-adres van uw apparaat (in geanonimiseerd formaat);
 • uw e-mailadres, met inbegrip van uw voor- en achternaam, indien u ons deze informatie hebt verstrekt;
 • verwijzend domein;
 • bezochte pagina's;
 • geografische positie (alleen het land);
 • datum en tijdstip van toegang tot onze website;
 • schermgrootte van uw toestel;
 • type apparaat en browserinformatie.

Met deze tool kunnen wij bewegingen op onze website volgen (aan de hand van zogenaamde heat maps). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te zien hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. Bovendien is het met behulp van deze tool ook mogelijk om rechtstreeks feedback te verzamelen van de gebruikers van de website. Met deze ondersteuning krijgen wij waardevolle informatie om onze website nog sneller en klantvriendelijker te maken.

Wij besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van Hotjar. Wij kunnen bijhouden op welke knoppen wordt geklikt, de muisgeschiedenis, hoe ver er is gescrold, de schermgrootte van het apparaat, het type apparaat en browserinformatie, de geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal om onze website weer te geven. De delen van onze website waar persoonsgegevens van u of derden worden weergegeven, worden automatisch door Hotjar verborgen en zijn derhalve op geen enkel moment traceerbaar.

Hotjar biedt elk van onze gebruikers de mogelijkheid om het gebruik van de Hotjar-tool te verbieden door middel van een "Do Not Track header", zodat er geen gegevens worden geregistreerd over het bezoek aan de betreffende website. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de huidige versies ondersteunen. Daartoe stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar met de instructie om het volgen van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als u onze website met verschillende browsers gebruikt, moet u de "Do Not Track header" voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk instellen.


Wij hebben met Hotjar een overeenkomst voor de overdracht van gegevens gesloten om de bestellingen te kunnen verwerken. Bovendien is Hotjar wettelijk gebonden via de standaard contractuele clausules.Het privacybeleid van Hotjar Ltd. is te vinden op https://www.hotjar.com/privacy

Opt-out-link voor de genoemde dienstverlener:https://www.hotjar.com/opt-out

F. 10. Salesforce Sales Cloud & Marketing Cloud

Salesforce Sales Cloud is een CRM-systeem en stelt ons onder meer in staat om bestaande en potentiële klanten en klantencontacten te beheren en om verkoop- en communicatieprocessen te organiseren. Het gebruik van het CRM-systeem stelt ons ook in staat onze klantgerelateerde processen te analyseren. Klantgegevens worden opgeslagen op de servers van Salesforce. Persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan het moederbedrijf van salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, VS.

Details over de Salesforce Sales Cloud-functies vindt u hier https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Wij gebruiken de Salesforce Marketing Cloud voor het versturen van onze nieuwsbrieven, voor geautomatiseerde mailings (bijv. welkomstmailings) en voor reclamecampagnes op sociale netwerken en online reclame op andere websites. Daartoe worden de gegevens van de abonnees van de nieuwsbrief overgedragen van de Sales Cloud naar de Marketing Cloud. De gegevens van Salesforce Marketing Cloud worden opgeslagen en verwerkt op servers van Salesforce in de VS. Met de negen standaard contractuele clausules van de EU-Commissie overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt c EU-AVG en bindende interne gegevensbeschermingsregels overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt b en artikel 47 EU-AVG (zogenoemde bindende bedrijfsvoorschriften) verbindt Salesforce zich er echter toe een passend niveau van gegevensbescherming in acht te nemen, zelfs wanneer gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt. De bindende bedrijfsvoorschriften (BCR) zijn goedgekeurd door de Franse autoriteit voor gegevensbescherming. Dit zijn bindende interne bedrijfsvoorschriften die de interne doorgifte van gegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details zijn hier te vinden: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

De verwerking van uw gegevens in de Salesforce Sales Cloud is, voor zover relevant, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een CRM-systeem conform artikel 6, lid 1, punt f EU-DSGVO, anders op uw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a EU-DSGVO.

De verwerking van uw gegevens in de Salesforce Marketing Cloud is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a EU-DSGVO.

Doorgifte van uw gegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Toegang tot resp. verwerking van de gegevens in de VS kan niet worden uitgesloten. Wij hebben met Salesforce een overeenkomst voor de overdracht van gegevens gesloten om de bestellingen te kunnen verwerken. Bovendien is Salesforce wettelijk gebonden via de standaard contractuele clausules, data-processing-addendum.pdf (salesforce.com). Raadpleeg de privacyverklaring van de firma Salesforce Inc. voor meer informatie.

Voor meer details verwijzen wij u naar het privacybeleid van Salesforce https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

F. 11. Microsoft Bing Ads

Onze online-aanbiedingen maken ook gebruik van conversion tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Microsoft Bing en wij kunnen op die manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgeleid en een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) heeft bereikt. Wij kennen alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Indien u niet wenst deel te nemen aan de volgprocedure, kunt u ook weigeren dat een daarvoor vereist cookie wordt geplaatst - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert.

 Opt-out-link voor genoemde dienstverlener http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Voor meer informatie over gegevensbescherming en cookies die door Microsoft Bing worden gebruikt, kunt u terecht op de website van Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

F.12. Channable

Wij maken op onze website gebruik van Channable van ProductImpulse B.V., te Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht. Channable is een leverancier van e-commerce oplossingen voor feed management en SEA automatisering.

Channable is een feed management systeem waarmee complexe productgegevens snel en eenvoudig kunnen worden gestructureerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd en beschikbaar gemaakt voor verschillende winkel- en marketingkanalen.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Channable voor de overdracht van gegevens.

Details over de functies van Channable vindt u hier: https://www.channable.com/nl.
U kunt ook gedetailleerde informatie vinden in het Channable privacybeleid op: https://www.channable.com/nl/privacy-policy

G. Andere dienstverleners

G. 1. YouTube

Op onze websites bieden wij verschillende video's aan ter informatie. Wanneer u een pagina opent die een ingesloten video bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers en wordt de video die opgeslagen is op http://www.YouTube.com weergegeven op onze website door uw browser te informeren. De video's zijn allemaal ingebed in de "verbeterde gegevensbeschermingsmodus", wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Er worden alleen gegevens overgebracht wanneer u de video's afspeelt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht en daarbij worden persoonlijke gegevens aan YouTube doorgegeven.

Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij YouTube bent ingelogd als lid, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de dienst, zoals het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount.

YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of zijn websiteontwerp afgestemd op de behoeften. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van reclame gebaseerd op behoeften en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

Onze video's zijn bedoeld om u te informeren over onze diensten. Het afspelen van video's gaat gepaard met aanzienlijke hoeveelheden gegevens. Met een groot aantal bezoekers is het noodzakelijk te zorgen voor een performante infrastructuur. De video's zijn daarom ingesloten via YouTube.

Wanneer u de website bezoekt, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, VS, een bedrijf van Google LLC, AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube, zie het privacybeleid. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

G. 2. Google Maps

Bij het weergeven van de dealerlocaties via de component "Google Maps" stelt Google cookies in om de gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken bij het weergeven van de kaart en de bijbehorende functies. Het is niet uitgesloten dat externe servers van Google in de VS zullen worden gebruikt. 

Via de verbinding kan Google herkennen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en naar welk IP-adres de weergave van de route wordt verzonden. 

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen of te beperken door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Cookies die reeds zijn opgeslagen, kunnen ook te allen tijde worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash-player. Indien u de installatie van cookies verhindert of de verwerking ervan beperkt, kan dit tot gevolg hebben dat de weergave van de dealerlocaties niet volledig bruikbaar is.

Het gebruik van "Google Maps" en de via "Google Maps" verkregen informatie is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Google en de aanvullende voorwaarden voor Google Maps.

In principe kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben en die gebaseerd is op artikel 6, lid 1, punt f AVG, overeenkomstig artikel 21 AVG. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen verwerking met het oog op directe reclame. 

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid om de dienst "Google Maps" te deactiveren en zo de overdracht van gegevens aan Google te verhinderen. Om dit te doen, moet u de JavaScript-functie in uw browser deactiveren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval geen gebruik kunt maken van de kaartweergave. De volgende Opt-out-functie wordt aangeboden door Google. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

G. 3. Vimeo

Wij maken gebruik van de dienst van de provider Vimeo LLC met hoofdkantoor op 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer u een Vimeo-video opent, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hiermee wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als Vimeo-lid, zal Vimeo deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Deze informatie kan ook worden toegewezen aan een bestaande gebruikersaccount. U kunt de toewijzing aan uw account voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en door de corresponderende cookies van de bedrijven te verwijderen. U kunt ook voorkomen dat video's worden afgespeeld door de "JavaScript"-functie in uw browser uit te schakelen. U zult echter niet in staat zijn om video's te bekijken. In haar cookiebeleid biedt Vimeo de mogelijkheid aan van de Opt-out-functie.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt A AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 Het privacybeleid van Vimeo bevat meer gedetailleerde informatie, met name over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Vimeo https://vimeo.com/privacy.

 • TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, en 
 • TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH, Verenigd Koninkrijk (beide hierna gezamenlijk aangeduid als "TikTok"). 

De TikTok-pixel is een stukje JavaScript-code dat ons in staat stelt de activiteit van bezoekers op onze website te begrijpen en te volgen. Voor dit doel verzamelt en verwerkt de TikTok-pixel informatie over bezoekers van onze website of de apparaten die zij gebruiken (zogenaamde gebeurtenisgegevens). 

Gebeurtenisgegevens die via de TikTok-pixel worden verzameld, worden gebruikt om onze advertenties te richten en de levering van advertenties en gepersonaliseerde reclame te verbeteren. Daartoe worden de op onze website door middel van de TikTok-pixel verzamelde gebeurtenisgegevens aan Facebook TikTok doorgegeven. 

Een deel van deze gebeurtenisgegevens is informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt. Daarnaast worden ook cookies gebruikt via de TikTok-pixel, waarmee informatie wordt opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. Dergelijke opslag van informatie door de TikTok-pixel of toegang tot informatie die reeds in uw eindapparaat is opgeslagen, zal alleen plaatsvinden met uw toestemming.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze Consent Management Banner. 

Deze verzameling en overdracht van gebeurtenisgegevens wordt uitgevoerd door ons en TikTok als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Wij hebben met TikTok een overeenkomst als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gesloten, waarin de verdeling van de gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en TikTok is vastgelegd. In deze overeenkomst zijn wij en TikTok onder andere overeengekomen, 

 • dat wij verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van alle informatie aan u in overeenstemming met artikel 13 en 14 AVG over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens; 
 • dat TikTok verantwoordelijk is voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen op grond van de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG met betrekking tot persoonsgegevens die door Facebook Ierland zijn opgeslagen na gezamenlijke verwerking. 

U kunt de overeenkomst tussen ons en TikTok bekijken op https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms

TikTok is als enige verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de overgedragen gebeurtenisgegevens. 

Voor meer informatie over hoe TikTok persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten tegenover TikTok kunt uitoefenen, zie het gegevensbeleid van TikTok op https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de-DE

G.5. Fanpages

Klik hier voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens op onze social media-kanalen: Privacybeleid voor sociale mediakanalen

G. 6. reCAPTCHA

Om het bestelproces in onze online-shop te beschermen, gebruiken wij de "reCAPTCHA"-dienst van Google, Inc. Door gebruik te maken van deze dienst is het mogelijk te onderscheiden of de betreffende invoer door een persoon is gedaan dan wel misbruikt is door een geautomatiseerde machineverwerking. Voor zover ons bekend, worden de verwijzende URL, het IP-adres, het gedrag van websitebezoekers, informatie over het besturingssysteem, de browser en de duur van het bezoek, cookies, weergave-instructies en scripts, het invoergedrag van de gebruiker en muisbewegingen in het gebied van het "reCAPTCHA"-selectievakje doorgegeven aan "Google".

Google gebruikt de aldus verkregen informatie onder meer om boeken en ander drukwerk te digitaliseren en om diensten als Google Street View en Google Maps te optimaliseren (bijv. huisnummer- en straatnaamherkenning). Het IP-adres dat wordt doorgegeven als onderdeel van "reCAPTCHA" wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google, tenzij u bent ingelogd op uw Google-account op het moment dat u de "reCAPTCHA"-plug-in gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f AVG (legitiem belang: verificatie van de authenticiteit van websitebezoekers).

 Wij weten niet of Google de bovenstaande gegevens opslaat en zo ja, hoe lang.

 Als u wilt voorkomen dat "Google" gegevens over u en uw gedrag op onze website verzendt en opslaat, moet u zich bij Google uitloggen voordat u onze site bezoekt of de reCAPTCHA-plug-in gebruiken. Google biedt u ook een opt-out-functie aan.

Het gebruik van de informatie die via de "reCAPTCHA"-dienst is verkregen, is in overeenstemming met het privacybeleid van Google https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

G. 7. AWIN

Wij gebruiken onderdelen van het bedrijf AWIN op onze website op basis van uw uitdrukkelijke toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a AVG. AWIN is een Duits affiliate-netwerk en fungeert als interface tussen handelaren (merchants) en verkooppartners (affiliates). De werkmaatschappij van AWIN is AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.

 AWIN plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. De trackingcookie van AWIN slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. dat van de partner die de potentiële klant doorverwijst, alsmede het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een handelaar (merchant) en de verkooppartner (affiliate), die worden verwerkt via het affiliate-netwerk, d.w.z. AWIN.

 U kunt het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AWIN een cookie op uw informatietechnologiesysteem instelt. Bovendien kunnen reeds door AWIN geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

 Wij hebben met AWIN een overeenkomst voor de overdracht van gegevens gesloten om de bestellingen te kunnen verwerken. Bovendien is AWIN wettelijk gebonden via de standaard contractuele clausules.AWIN's toepasselijke privacybeleid kan worden gevonden op https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy.

 Meer details en ook de mogelijkheid om een "opt-out"-cookie in te stellen, vindt u op de volgende link https://www.awin.com/de/rechtliches/optout.

G. 8. Fit Finder

Om u het beste koopadvies te kunnen geven, maken wij gebruik van de Fit Finder (Fit Analytics GmbH, Frankfurter Allee 77, 10247 Berlijn, Duitsland). Via de Fit Finder is het mogelijk aangepast maatadvies te krijgen op basis van uw voorkeuren en gegevens zoals uw lichaamsgewicht en lengte. Wij vragen altijd uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van deze gegevens en u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De bewaartermijn voor gegevens die via Fit Finder worden verwerkt, bedraagt 100 dagen. Na het verstrijken van de bewaringstermijn wordt alle informatie waaruit een conclusie over een persoon kan worden getrokken, verwijderd of anoniem gemaakt.

Wij hebben met Fit Finder een overeenkomst voor de overdracht van gegevens gesloten om de bestellingen te kunnen verwerken. Bovendien is Fit Finder wettelijk gebonden via de standaard contractuele clausules.

Het toepasselijke privacybeleid van Fit Finder is te vinden op https://www.fitanalytics.com/privacy-policy

De mogelijkheid om een opt-out in te stellen, is te vinden op https://widget.fitanalytics.com/widget/optout/

G. 9. FACT-Finder

Daartoe verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • uw winkelgeschiedenis en interacties met onze winkel (met name de artikelen en productcategorieën die u al hebt bekeken, opgezocht of gekocht)
 • gebruiker- en/of sessie-ID (met name uw IP-adres)

Alle verzamelde informatie wordt door ons doorgegeven aan Omikron Data Quality GmbH en daar in geanonimiseerde vorm opgeslagen voor de duur van het contract tussen Omikron Data Quality GmbH en ons.

Ons gebruik van de FACT-Finder en de daarmee verbonden gegevensverwerking dient ons rechtmatig belang om u de best mogelijke klantervaring in onze winkel te bieden.

Wij hebben een overeenkomst voor de overdracht van gegevens gesloten om de bestellingen te kunnen verwerken. De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van FACT-Finder zijn te vinden op: https://www.fact-finder.de/dsgvo. Om de uitvoering van JavaScript-code van FACT-Finder helemaal te verhinderen, kunt u een JavaScript-blocker installeren (bijv. www.ghostery.com).

G. 10. Squarelovin

Voor de weergave van uw Instagram-inhoud op onze website en het organiseren en verkrijgen van gebruiksrechten, gebruiken wij de user-generated contentmanagement-tool "Squarelovin" (Anchor Media GmbH, Budapester Str. 47, 20359 Hamburg, Duitsland).

Squarelovin stelt ons in staat door ons geselecteerde inhoud die door gebruikers op de socialemediaplatforms is gepubliceerd (zogeheten user-generated content) op onze website weer te geven. De user-generated content (bijv. foto's met de vermelding of hashtag van ons bedrijf) wordt door ons in Squarelovin bekeken, geselecteerd en opgeslagen na toestemming van de betrokken Instagram-gebruikers. Een integratie van deze door gebruikers gegenereerde inhoud op onze website wordt dan uitgevoerd door de servers van Squarelovin. De geselecteerde inhoud kan dan worden weergegeven in galerijen, op productpagina's of elders op onze website. Squarelovin gebruikt cookies voor analyse en statistische doeleinden bij het integreren van de inhoud, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven. Een overdracht van gegevens van de bezoekers van onze website aan Instagram staat los van de integratie van Squarelovin.

Wij hebben met Squarelovin een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met het oog op de overdracht van gegevens. Bovendien is Squarlovin wettelijk gebonden via de standaard contractuele clausules. Meer informatie over de privacybescherming van Squarelovin vindt u op squarelovin.com/privacy/. Informatie over het verkrijgen van gebruiksrechten en over het gebruik van user-generated content is beschikbaar op sqln.io/edg .

H. Rechtsgrond van de verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij de toestemming van de betreffende persoon verkrijgen, geldt artikel 6, lid 1, punt a AVG als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betreffende persoon partij is, dient artikel 6, lid 1, punt b AVG als rechtsgrondslag. Deze verordening heeft ook betrekking op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6, lid 1, punt c AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betreffende persoon niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, punt f AVG rechtsgrondslag voor de verwerking. Het legitieme belang van onze onderneming ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, alsmede in de analyse, optimalisering en handhaving van de veiligheid van ons online-aanbod.

I. Gegevensbeveiliging

Alle persoonlijke gegevens worden gecodeerd voordat ze uw pc verlaten en via het internet worden verzonden. Schöffel gebruikt hiervoor de erkende veilige "Secure Socket Layer"-transmissie (SSL) met 256-bit encryptie. De gecodeerde gegevens van uw bestelling, naam, adres, creditcard- of bankgegevens of andere gegevens die aan ons (op onze website) worden doorgegeven, kunnen dus niet door buitenstaanders worden gelezen.

K. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de beschreven verwerkingsdoeleinden, met uitzondering van kortere of langere bewaartermijnen die door de wet zijn toegestaan.

Voorts zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen overeenkomstig het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Belastingwetboek (AO). De in de respectieve rechtsstelsels vastgelegde termijnen voor het bewaren van documenten kunnen tussen 6 en 10 jaar bedragen na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele rechtsbetrekking.

Daarnaast kan ook een langere bewaringstermijn vereist zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bewaring van bewijsmateriaal op grond van de wettelijke verjaringsbepalingen, waarbij de gewone verjaringstermijn drie jaar is, maar ook kan oplopen tot 30 jaar.

L. Wijziging van onze gegevensbeschermingsregels

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, zodat deze altijd in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften of om wijzigingen in onze diensten in de privacyverklaring door te voeren, bijv. bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring, die wij hier publiceren, zal dan gelden voor uw volgende bezoek.

Naar boven
Wordt geladen